პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
Program of co-financing harvesting agricultural machinery

მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამაში განაცხადების მიღება დროებით შეჩერებულია.
Sign in
Email address
Password
Sign in
Register now
  • Indicate only the valid e-mail, to which you have access.
  • After registration you will be sent the link for activation of your account. When you go to the link you will be able sign up.
  • Make sure that the contact information you provide while signing up is correct.
Sign up
Forgot password ?
  • To restore your password, please fill in the form.
  • After filling in the form you will be sent the restoration link to your email at which you will be able to restore the password for one time only.
  • If you cannot access to the email, please contact us at hotline.
Password recovery